კოოპერატივები

1024,,რკ არხალი-2019''432387133თიანეთი, ცხრაკარას ქ. N4752019/12/05ბრძ. N2-962 10.12.2019გამგეობის თავმჯდომარე, ლერი დულუზაურიკისასაოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ:
761,,რკ ასკანის ქათამი''437068245ოზურგეთი, სოფ. ასკანა82017/03/29ბრძ. N2-429 05.04.2017გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, შოთა ჭეიშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ:ქათმის კვერცხის იკუბაცია, პროდუქციის მიღება, წარმოება, გადამუსავება, დაფასოება, დასაწყობება, შფუტვა შენახვა გადაზიდვა და რეალიზაცია.
671,,რკ ასქო''436684624ნინოწმინდა, სოფ. გორელოვკა 442016/05/23ბრძ. N2-657 08.07.2016გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, ასქანაზ მარკოსიან კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
904,,რკ აფხაზეთი''420005443ზუგდიდი სოფ. ოდიში172018/07/20ბრძ. N2-1440 24.07.2018გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი თეიმურაზ ბოკუჩავაარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია.დახურულ და ღია გრუნტზე ბოსტნეული კულტურების წარმოება. მეცხოველეობა.სატნორე თევზის წარმოაბ, ფრინველის ხორცის წარმოება.
895,,რკ აღორძინება''434172637მარნეული, სოფ. შაუმაინი ყოფილი სამხედრო ბაზა52018/05/08ბრძ. N2-1274 12.06.2018გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, ელენე შოშიტაიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.კერძოდ: კენკრის მოყვანა, მოშენება, მიღება და რეალიზაცია.
110,,რკ ახალგაზრდა მეწარმე"438110116თბილისი, ჩუღურეთის რ-ნი, მ. წინამძღვრიშვილის ქ. N 57, ბ. 5 52014/08/08ბრძ. N2-335 27.10.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ სანდრო სოსიაშვილიარამეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება, რეალიზაცია; საკვები პროდუქტების წარმოება, რეალიზაცია; მევენახეობა; მარცვლეული და ტექნიკური კულტურის წარმოება რეალიზაცია; სხვა საქმიანობა, რომელიც თანხვედრაში მოდის საქართველოს კანონთან ,,სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ.''
856,,რკ ახალგაზრდა ფერმერი''440890564ქარელი, სოფ. ქვენატკოცა52018/03/01ბრძ. N2-390 05.03.2018გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, გელა ცისკაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მარცვლოვანი კულტურების წარმოაბა, ბოსტნეულის წარმოება, ხილის წარმოაბა. ნსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოშენება.
1026,,რკ ახალი მეღვინეობა''441561203ყვარელი, ს. დოდაშვილის ქ. N38202019/12/12ბრძ. N2-938 13.12.2019გამგეობის თავმჯდომარე, ბესიკი ლოლიაშვილიარასასაოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მევენახეობა, ყურძნის და ალკოჰოლური სასმელების წარმოება, წარმოებული პროდუქტის რეალიზაცია.
644,,რკ ახალი პროდუქტი''435432532მარტვილი, სოფ. ლეხაინდრაო222016/06/02ბრძ. N2-539 09.06.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, მამუკა დანელია არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა, რძის პროდუქტებისა და ხორცის წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია. მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია.
800,,რკ ახალი სოფელი''436684946ნინოწმინდა, სოფ. უჩმანა402017/07/07ბრძ. N2-1382 31.07.2017გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, სამველ დარბინიანი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ:მარცვლეულის, კარტოფილის, მეცხოველეობა: ხორცის, ხორც პროდუქტების , რძე და რძის პროდუქტების წარმოება, დამზადება, შენახვა, გადამუშავება, შეფუთვა, ტრანსპორტირება, რეალიზაცია, მეუფტკრეობა, მეთევზეობა.
784,,რკ ახალშენი''445506122ბათუმი, ჯინჭარაძის ქ. N1452017/04/21ბრძ. N2-857 24.05.2017გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი , რევაზ დიასამიძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფრინველეობა, ციტრუსის გამოყვანა, მოშენება, წარმოება, რეალიზაცია.
297,,რკ ახალშენი 2014''443120677წალკა, სოფ. ახალშენი172015/04/15ბრძ.N2-551 29.04.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ნოდარ მგელაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანა. მესაქონლეობა, მეფუტკრეობა, კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
694,,რკ ახალშენის საკონსოლიდაციო ცენტრი''427730333გურჯაანი, სოფ ახალშენი52016/08/05ბრძ. N 2-780 09.08.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ ავთანდილ ბიგვავა არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება, გადაზიდვა და რეალიზაცია; კოოპერატივის საქმიანობა: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის შენახვა გადამუშავება სამსაცივრე-სასაწყობე მეურნეობა. ასევე მასთან დაკავშირებული საქმიანობა.
582,,რკ ბალანთის ნექტარი''426113056ბორჯომი, სოფ. ბალანთა52016/03/15ბრძ. N2-246 23.03.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, როინ მელიქიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობა, მეკარტოფილეობა, მებოსტნეობა, მარცვლეულის წარმოება.
793,,რკ ბალბიანი''438113836საგარეჯო, სოფ. პატარძეული122017/06/08ბრძ. N2-992 15.06.2017გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, თორნიკე უსტიაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ღორის ხორჩის წარმოება და რეალიზაცია. ძროხის ხორცის და რძის წარმოება და რეალიზაცია. ფრინველის ხორცისა და კვერცხის წარმოება და რეალიზაცია. სარწყავი სისტემის მოქყობა. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოყვანა მისი წარმოება და რეალიზაცია.
532,,რკ ბარალეთ''423354177ახალქალაქი, სოფ. ბარალეთი42016/02/08ბრძ. N2-68 16.02.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, გია მელიქიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო კოოპრტაივრბის მიერ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება, გადამუსავება, გაფასოება, შეფუთვა შენახვაგადაზიდვა რეალიზაცია.
467,,რკ ბარაქა''445472122ბათუმი, რ. კომახიძის ქ. N672015/10/23ბრძ. N2-1208 29.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, თემურ ქამაშიძე არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა, მეკარტოფილეობა.
266,,რკ ბარაქა გიორგი''436037502მცხეთა, დაბა ზაჰესი/ მცხეთა, სოფ. მუხათგვერდი112015/03/27ბრძ. N2-378 02.04.2015 გამგეობის თავმჯდომარე/ თეიმურაზ ბერიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
574,,რკ ბარი''437977897ონი, სოფ. ბარი62016/03/11ბრძ. N2-206 15.03.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, პაატა კახეთელიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება , დაფასოება, შეფუთვა შენახვა გადაზიდვა და რეალიზაცია. მეფუტკრეობა მესაქონლეობა, მეღორეობა, მეტევზეობა, კარტოფილის წარმოება, მეხილეობა.
1050,,რკ ბაღი 2020''405381073თბილისი, ვაკის რაიონი, კორნელი კეკელიძის ქუჩა 25, კორპ. 6, ბინა 4092020/02/27ბრძ. N2-553 02.07.2020გამგეობის თავმჯდომარე, გიორგი სესიაშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მესაქონლეობა, სოფლის მეურნეობის პროდუქტის წარმოება.
ჩანაწერი141 - 160 ჩანაწერი 731 ჩანაწერიდან