კოოპერატივები

4,,გეა''417881974 გორი, დ. აღმაშნებლის გამზ. N127, ბ. 592014/03/17ბრძ.N2-24 20.03.2014 დირექტორი/ ნიკოლოზ ტატიშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კანონის მიხედვით.
386,,რკ კოდორი 2015''454409872 თბილისი, დიდგორის რაიონი, დაბა წყნეთი, გიორგი შერვაშიძის ქუჩა, 1-ლი შესახვევი, N2, ბინა N6132015/07/27ბრძ. N2-968 04.08.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი შორენა ბულისკერია არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
586,,რკ ბრილი''437977860 ონი, ვახტანგ VI ქ. N 14852016/02/29ბრძ. N2-244 23.03.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, მზია გავაშელიშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, გადამუსავება, დაფასოება, შეფუტვა შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია. მესაქონლეობა, მერორეობა, მეფუტკრეობა, მეთევზეობა, კარტოფილის წარმოება.
956,,რკ სევა''437978707 ონი, სოფ. სევა42019/02/26ბრძ. N2-464 01.03.2019გამგეობის თავმჯდომარე, ზოდიკო ფარქოსაძეკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძიდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, დამუშავება, დაფასოება, შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია.
433,,რკ ღარულა''437977735 ონი, სოფ. ღარი52015/09/22ბრძ. N 2-1106 01.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი,ელისო ბერელიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, და რეალიზაცია, კერძოს; მეფუტკრეობა, მეხილეობა, საკვებწარმოება, ტევზის წარმოება, და მესაქონლეობა.
1046,,რკ გურული ნობათი''400236909 ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ზღვისუბნის დასახლება, XI მ/რ, II კვარტალი, კორპუსი 40ა, ბინა 26 92018/05/02ბრძ. N2-513 18.06.2020გამგეობის თავმჯდომარე, ლია ბასილაძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: საქონლის მოშენება და საკვები პროდუქტების(ხორცი, რძე ყველი და ა.შ.) მიღება, გადამუშავება, დაფასოება, შეფუთვა-შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია. მებაღეობა, მებახჩეობა, მებოსტნეობა. მეფრინველეობა- წიწილების, ქათმის ხორცის, ხორცის პროდუქტების და კვერცხის წარმოება. მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება, დედა ფუტკრის და ამანათნაყრების გამოყვანა, თაფლისა და ფუტკრის რძის დაფასოება, შეფუთვა შენახვა, ტრანსპორტირება და რეალიზაცია. ასევე, კანონით გათვალისწინებული სხვა საქმიანობა.
1054"რკ შაქრიანი"441561597 ყვარელი ს. შაქრიანი 1–ლი ქ. N 1202020/07/22 ბრძ. N 2-687 04.08.2020გამგეობის თავმჯდომარე, ზაზა სულიკაშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მევენახეობა, ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოება, წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია.
638,,რკ დეხვირი''442570665 ცაგერი, სოფ. დეხვირი212016/05/19ბრძ. N2-520 31.05.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, თორნიკრ ყვირილიანი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ; მევენახეობის, მეცხოველეობის, მებაღეობის, მეფუტკრეობის და მეაბრეშუმეობის განვითარება, ეკოლოგიურად საუფთა პროდუქტის წარმოება, გადამუსავება და რეალიზაცია.
914,,რკ მეთაფლე''421276087 წყალტუბო, სოფ. საყულია, მე-10 ქ. N17112018/09/14ბრძ. N2-1594 19.09.2018გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, გიორგი ლომიძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: თაფლის, ფუტკრის რძის, ყვავილის მტვრის, დინდგელის, სანთელის, ფუტკრის დედების წარმოება, ამანათნაყრებისა და ოჯახების წარმოება და რეალიზაცია; თაფლოვანი მცენარეების მოშენება და გამრავლება.
72,,აგროსერვისი''422431005აბაშა, თავისუფლების ქ. N5792014/08/15ბრძ. N2-214 25.08.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ გია კუციაარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მარცვლეული კულტურის წარმოება; ცხოველთა საკვების წარმოება; სასაწყობე მეურნეობა; კომბინირებული საკვების წარმოება.
515,,რკ ფერმერი2015''422431611აბაშა, სოფ. კეთილნარი152015/12/14ბრძ. N2-1331 29.12.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი ზვიად თავიდაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასათბურე მეურნეობა, მრავალწლიანი კულტურების განაშენიანება, ბაღჩეული კულტურების წარმოება, სანერგე მეურნეობის მოწყობა, მარცვლეული კულტურების წარმოება, მეფუტკრეობა.
563,,რკ მეფუტკრეთა ალიანსი''422431666აბაშა, სოფ. მარანჭალა, მე-3 ქ. N1872016/03/02ბრძ. N2-159 14.03.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, თამაზ შანიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ფუტკრისა და ფუტკრის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია.
778,,რკ მწვანე ფოთოლი''422432031აბაშა, სოფ. პირვლი მაისი92017/05/01ბრძ. N2-671 04.05.2017გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, ზაურ ნინუაარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოყვანა, მოვლა, დამუშავება, რეალიზაცია.
165,,მთის გემო''422719142ადიგენი სოფ. ზანავი322014/12/10ბრძ. N2-48 15.01.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ იმედა ბოლქვაძეკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა, რძის პროდუქტებისა და ხორცის წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია; მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია.
774,,რკ თრიალა''422725910ადიგენი სოფ. ლელოვანი192017/04/25ბრძ. N2-664 03.05.2017გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, გელა სირბილაძეკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა, რძის და ხორცის წარმოება, გადამუშავება რეალიზაცია, მეფუტკრეობა, ერტწლიანი და მრვალწლიანი კულტურების წარმოება. მეკარტოფილეობა, ერთწლიანი კულტურების წარმოება გდამუშავება და რეალიზაცია.
741,,რკ მთის გემო''422724564ადიგენი სოფ. უდე, მე-9 I შეს, N152017/02/27ბრძ. N2-331 20.03.2017გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, არჩილი გიქოშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების წარმოება. მეკარტოფილეობა, ერთწლიანი კულტურების წარმოება გადამუშავება და რეალიზაცია.
768,,რკ მესხური ნექტარი''422725572ადიგენი, დ. აბასთუმანი ლ. ასათიანის ქ. N1452017/04/11ბრძ. N2-602 28.04.2017გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, დავით ჭალიაშვილიკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების წარმოება, მეკარტოფილეობა, ერთწლიანი კულტურების წარმოება გადამუშავება და რეალიზაცია.
665,,რკ აბასთუმნის ფუტკარი''422721647ადიგენი, დაბა აბასთუმანი, შ. რუსთაველის ქ. N20 ბ. 352016/06/21ბრძ. N2-631 05.07.2016გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი ეკატერინე ჩილაშვილიკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობა, თაფლის წარმოება, გადამუშავება რეალიზაცია.
1017,,რკ ადიგენის კენკრა''422737346ადიგენი, დაბა ადიგენი, არტემ ბალახაშვილის ქ. N9ა222019/11/15ბრძ. N2-947 21.11.2019გამგეობის თავმჯდომარე, გოდერძი კუბლაშვილიკისასაოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: კენკროვანი კულტურების პირველადი წარმოება. გადამუშავება, შენახვა სამაცივრე სასაწყობე პირობებში.
533,,რკ საღრძე''422720844 ადიგენი, სოფ. აბასთუმანი62016/02/10ბრძ. N2-74 18.02.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ვლადიმერ ტაბატაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა; რძის პროდუქტებისა და ხორცის წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია.
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან