კოოპერატივები

1054"რკ შაქრიანი"441561597 ყვარელი ს. შაქრიანი 1–ლი ქ. N 1202020/07/22 ბრძ. N 2-687 04.08.2020გამგეობის თავმჯდომარე, ზაზა სულიკაშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მევენახეობა, ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოება, წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია.
850,,რკ კოთელია''423355498ახალქალაქი, სოფ. კოთელია682018/02/07 ბრძ. N2-176 09.02.2018გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, თეიმურაზ ხმალაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მემცენარეობის პროდუქციის წარმოება, მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.
241,,რკ ბუკისციხე 1811''441994273ჩოხატაური, სოფ. ბუკისციხე92015/02/18ბრძ N 2-262 05.03.2015დირექტორი/ ბეგლარ სიხარულიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მევენახეობა მეღვინეობა. სასოფლო სამეურნეო მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს მცენარეული და ცხოველური (მათ შორის, ფრინველის თევზის, აბრეშუმის ჭიის ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დამუშავებას, შეფუთვას შენახვას, გადაზიდვას და რეალიზაციას.
17,,ყარათაკლია''426523103გარდაბანი, სოფ ყართაკლია102014/04/14ბრძ N 2-50 22.04.2014გამგეობის თავჯმდომარე/ ტახირ ახმედოვი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მარცვლეული კულტურების წარმოება, სასათბურე მეურნეობა (ბოსტნეული კულტურების წარმოება).
893,,რკ ლუკა'428884371დმანისი, სოფ. გომარეთი122018/06/04ბრძ N2-1271 12.06.2018გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი,მარინე ექიზაშვილიკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
214,,რკ ბეჩო''435891901მესტია, სოფ. ბეჩო, უშხვანარი92015/02/03ბრძ N2-173 05.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, სპარტაკ კვიციანი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, ხმელი ხილი, თხილი, მებოსტნეობა. სასაქყობე მეურნეობა, რეალიზაცია (საბითუმო ბაზარი)
82,,სამტრედია +''438726835სამტრედია, დ. აღმაშენებლის მე-3 ჩიხი. N1462014/09/02ბრძ N2-234 10.09.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ თემურ ოჩხიკიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სიმინდის წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია.
236,,რკ ოქროს ბეღელი''446961093ქობულეთი სოფ. ციხისძირი52015/02/13ბრძ N2-259 05.03.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ თამაზ დუმბაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მსხვილფეხა რქისანი ფერმის სრული კომპლექსი(პირუტყვის კვებისატვის საჭირო ნედლეულის მოპოვებიდა დაწყებული, რძის პროდუქტების, როგორც საბოლოო სარეალიზაციაო პროდუქტი, მისი დისტრიბუციითა და რეალიზაციით დამთავრებული). მებოსტნეობა: დახურულ (სათბური) და ღია გრუნტში ბოსტნეული კულტურების წარმოების განვითარება. მეფუტკრეობა; მეფუტკრეობის განვითარება, თაფკის წარმოება, რეალიზაცია. მეციტრუსეობა: ციტრუსის მოყვანა, შეძენა დაფასოება, გადამუშავება, რეალიზაცია (ადგილობრივი ბაზარი/ექსპორტი) მეხილეობა.
855,,რკ მოხევური პროდუქტი''441485849ყაზბეგი სოფ. სიონი52018/02/28ბრძ N2-389 05.03.2018 გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, როლანდ კობაიძეკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის წარმოება, გადამუშავება , შეფუთვა შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია.
128,,დერცელის ნობათი''422718875ადიგენი, სოფ. დერცელი122014/10/03ბრძ N2-394 12.11.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, რევაზ ბერიძე კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა; რძის პროდუქტებისა და ხორცის წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია; მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია.
733,,რკ შინდისი''417890205გორი, სოფ. შინდისი62016/12/28ბრძ,. N2-3 09.01.2017გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი კობა ფაცინაშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
625,,რკ გომარეთის სოფლის ნობათი''428882792დმანისი, სოფ. გომარეთი112016/04/13ბრძ,. N2-436 10.05.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ნინო ახვერდაშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ; მესაქონლეობა, მეფუტკრეობა, მებოსტნეობა, სხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, ნრომელიც აკრძალული არ არის საქართველოს კანონმდებლობით.
70,,დაბა წაღვერის კენკრა''426111165ბორჯომი, დაბა წაღვერი, სადგურის ქ. N17152014/07/29ბრძ. N2-209 19.08.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ირმა მაღრაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: კენკროვანი კულტურების წარმოება. ბოსტნეული კულტურების წარმოება. ცხოველებისათვის საკვების (თივის) დამზადება.
151,,გულიანი 2014''437063589ლანჩხუთი, სოფ. ჩოჩხათი52014/11/13ბრძ. N2-458 04.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ პეტრე გოგოტიშვილი არასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ჩაის ფოთლის მიღება, გადამუშავება და რეალიზაცია.სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ავ მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასტან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს მცენარეული და ცხოველური (მათ შორის, ფრინველის, თევზის, აბრეშუბის ჭიის და ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოაბას, გადამუშავებას, დამუშავებას, შეფუთვას, შენახვას, გადაზიდვას და რეალიზაციას).
1063,,რკ სალომინაო''429653797ვანი, სოფელი სალომინაო 92020/09/15ბრძ. N 2-1009 03.11.2020გამგეობის თავმჯდომარე, გიორგი ჩიკვაიძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მარცვლეულის წარმოება, მესაქონლეობა და სხვა.
1064,,რკ დედო''417896227გორი, სოფ. ბერშუეთი32020/10/08ბრძ. N 2-1019 06.11.2020გამგეობის თავმჯდომარე, ეკატერინე ხოდელიკისასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დაფასოებას, შეფუთვას, შენახვას, გადაზიდვასა და რეალიზაციას.
1086,,რკ ორკადა''436685918ნინოწმინდა, სოფ. ორლოვკა, 1- ლი ქ., N732021/05/14ბრძ. N 2-1042 09.07.2021გამგეობის თავმჯდომარე, კარაპეტ სეირანიანკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მემცენარეობა, მეცხოველეობა, პროდუქტების წარმოება, დამზადება, გადამუშავება, დაფასოება, ტრანსპორტირება, რეალიზაცია.
1087,,რკ გვირილა"427741991გურჯაანი, სოფ. არაშენდა32021/06/08ბრძ. N 2-1081 15.07.2021გამგეობის თავმჯდომარე, შოთა იაგანაშვილიკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობა, ერთწლიანი კულტურების წარმოება.
1065,,რკ ლამაცი''443869770ხაშური, სოფ. დიდი ფლევი 42020/10/29ბრძ. N 2-1104 26.11.2020გამგეობის თავმჯდომარე, მაია გიორხელიძეკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა, რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება, ხორცისა და ხორცის პროდუქტების წარმოება. მეფრინველეობა, ფრინველის ინკუბატორი,ფრინველის ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება. მეფუტკრეობა, აგროტურიზმი.
433,,რკ ღარულა''437977735 ონი, სოფ. ღარი52015/09/22ბრძ. N 2-1106 01.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი,ელისო ბერელიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, და რეალიზაცია, კერძოს; მეფუტკრეობა, მეხილეობა, საკვებწარმოება, ტევზის წარმოება, და მესაქონლეობა.
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 731 ჩანაწერიდან