კოოპერატივები

4,,გეა''417881974 გორი, დ. აღმაშნებლის გამზ. N127, ბ. 592014/03/17ბრძ.N2-24 20.03.2014 დირექტორი/ ნიკოლოზ ტატიშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კანონის მიხედვით.
12,,ტირიფონა''417882170გორი, სოფ. ქვეში52014/04/04ბრძ.N2-42 08.04.2014 დირექტორი- გამგეობის თავმჯდომარე/ როლანდ ელიზბარაშვილიარა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ხილის და ბოსტნეულის და სხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოება და გადამუშავება. მეცხოველეობა, მევენახეობა, მეთვზეობა, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის დამზადება შეფუთვა. შემფუთავი საწარმო. ხის დამუშავება . მეფუტკრეობა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტი.
13,,რამაზან''426522961გარდაბანი, სოფ. ქესალო82014/04/02ბრძ.N2-43 08.04.2014 გამგეობის თავმჯდომარე-დირექტორი/ ალეი მასიმოვიარა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია.
17,,ყარათაკლია''426523103გარდაბანი, სოფ ყართაკლია102014/04/14ბრძ N 2-50 22.04.2014გამგეობის თავჯმდომარე/ ტახირ ახმედოვი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მარცვლეული კულტურების წარმოება, სასათბურე მეურნეობა (ბოსტნეული კულტურების წარმოება).
20,,ჩაის სურნელი''442729763ქ.წალენჯიხა, ტ.კვარაცხელიას ქ. N 2162014/03/10ბრძ. N 2-56 28.04.2014გამგეობის თავჯდომარე/ ნარგიზა ღვინჯილია არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველის კანონით გათალისწინებული სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ჩაის პლანტაციის განახლება, გაშენება. ჩაის ნედლეულის მიღება გადამუშავება. დაფასოება რეალიზაცია. მცირე საწარმოს შექმნა.
21,,გილე''427720004გურჯაანი, შ. ნუცუბიძის ქ. N 4112014/04/11ბრძ.N 2-57 29.04.2014გამგეობის თავმჯდომარე- დირექტორი/ იზოლდა ქიტესაშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეხილეობა, მებოსტნეობა და მევენახეობა. სანერგე მეურნეობა. მცირე ზომის გადამამუშავებელი საწარმო.
29"საბა"441556692ყვარელი, სოფ. გავაზი222014/05/07ბრძ.N 2-71 16.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ისაბალ სოლოღაშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება.
33"ვაშლარა"429650013ვანის, სოფ. დიხაშხო142014/05/14ბრძ.N2-78 27.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/მაია გოდოლაძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: მეფუტკრეობა და მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება და რეალიზაცია, ხილის მიღება, გადამუშავება და ხილისაგან მიღებული პროდუქციის დაფასოება, რეალიზაცია, ნებისმიერი სახის სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობა, რომელიც კოოპერატივებისათვის შესაძლებელი გახდება მისი ფუნქციონირების განმავლობაში და არ იქნება აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.
50,,მომავალი"443859424ხაშური, სოფ. გომი52014/07/07ბრძ.N2-139 09.07.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ მევლუდ კიკაძე არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა, ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოება, მარცვლეული კულტურების წარმოება, სხვა სახის სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა, რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული
60,,ლიახვი'' 400123326ქ. თბილისი, გლდანი-ნადალადევის რაიონი, მასივი გლდანი, მ/რ 3, კორპუსი 4, ბინა N28.62014/07/29ბრძ. N2-164 29.07.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ანა რომელაშვილიარა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურეობა, რომლებიც მოიცავს მცენარეულ და ცხოველურ (მათ შორის, ფრინველი, თევზის, აბრეშუმის ჭიის, ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დაფასოებას, შეფუთვას, შენახვას, გადაზიდვასა და რეალიზაციას.
61,,ბარაქა"443859610ხაშური, გ. კაკიაშვილის ქ. N80202014/07/28ბრძ. N 2-173 31.07.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ზაზა სუხიაშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, მემცენარეობა, მეხილეობა, მებოსტნეობა, ყველა სხვა სახის წარმოება რაც კანონით არ არის აკრძალული
64,,რკ საფერავი 2020''438110107გურჯაანი, სოფ. ვაჩნაძიანი202014/08/08ბრძ. N2-194 11.08.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ მზია სოლომნიშვილი-ნატროშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ვენახის მოვლა და ყურძნის მოყვანა; ყურძნის საწარმოში გადამუშავება; წარმოებული ღვინის რეალიზაცია.
67,,ცივი წყარო''443859736ხაშური, სოფ. ქვიშხეთი52014/08/11ბრძ. N2-203 15.08.2014გამგეობის თავჯდომარე/ გივი ცუცქირიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მემცენარეობა, მევენახეობა, მარცვლეული კულტურების წარმოება. სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავება. და სხვა სახის სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა რაც კანონით არ არის აკრძალული
72,,აგროსერვისი''422431005აბაშა, თავისუფლების ქ. N5792014/08/15ბრძ. N2-214 25.08.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ გია კუციაარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მარცვლეული კულტურის წარმოება; ცხოველთა საკვების წარმოება; სასაწყობე მეურნეობა; კომბინირებული საკვების წარმოება.
77,,წიქარა''433644504ლანჩხუთი, სოფ. გვიმბალაური162014/08/20ბრძ. N2-225 01.09.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ მერაბ ყველაშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობა, მსხვილფეხა რქოსანი პირუთყვის მოშენება, მეკამეჩეობა, რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება. მეფუტკრეობა. მრავალწლიანი კულტურების თხილი, კაკალი გაშენება და რეალიზაცია. სხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა რაც კანონით არ არის აკრძალული.
78,,ნანატრი''429650139ვანი, სოფ ტობანიერი112014/08/27ბრძ. N2-224 01.09.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი , იური ხვიჩია არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტტკრეობა, მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება , გადამუშავება, დაფასოება, რეალიზაცია. ნებისმიერი სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, რომელიც კოოპერატივისთვის შესაძლებელი გახდება მისი ფუნქციონირების განმავლობაში და არ იქნება აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.
82,,სამტრედია +''438726835სამტრედია, დ. აღმაშენებლის მე-3 ჩიხი. N1462014/09/02ბრძ N2-234 10.09.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ თემურ ოჩხიკიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სიმინდის წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია.
85,,მამული''438726826სამტრედია, სოფ.ტოლები92014/09/01ბრძ. N2-246 10.09.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ლიკა ცეცხლაძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ჰიბრიდული სიმინდის წარმოება.
88,,ფუტკარი''427720638გურჯაანი, სოფ. ვეჯინი112014/09/15ბრძ.N2-274 24.09.2014გამგეობის ტავმჯდომარე/ დირექტორი, ნათელა მოსულიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქთების წარმოება, გადამუშავება, დასაწყობება, შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია. ყველა ის საქმიანობა, რასაც კანონმდებლობა არ კრზალავს.
99,,ორე ეტ ლაბორა''429650184ვანი, სოფ. ციხესულორი132014/09/29ბრძ. N2-292 03.10.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ზვიადი სანიკიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა, მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება, რეალიზაცია. ნებისმიერი სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა,რომელიც კოოპერატივისთვის შესაძლებელი გახდება მისი ფუნქციონირების განმავლობაში და არ იქნება აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან