კოოპერატივები

32"დავათი"429320978დუშეთი, სოფ. დავათი52014/05/15ბრძ.N2-77 27.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/იოსებ კოპალიანი კი"სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურეობა, რომლებიც მოიცავს მცენარეული( მათ შორის: ხეხილის, ბოსტნეულის, ტყის მცენარეების ნერგების და სხვა) და ცხოველური( მათ შორის: მესაქონლეობის, მებოცვრეობის, ფრინველის, თევზის, აბრეშუმის ჭიის, ფუტკრის და სხვა პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დაფასოებას, შეფუთვას, შენახვას გადაზიდვასა და რეალიზაციას; კოოპერატივი უფლებამოსილია შეასრულოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიცპირდაპირ ემსახურება კოოპერატივის მიზნებს და წინააღმდეგობაში არ მოვა ამ კანონის ნორმასთან.
5,,ნიქოზი''417880984გორი, სოფ. ზემო ნიქოზი62013/12/06ბრძ.N2-28 01.04.2014გამგეობის თავჯდომარე-დირექტორი/ გიორგი მჭედლიძე კი,,სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, დამზადება, გადამუშავება, რეალიზაცია; საკონსულტაციო და საშუამავლო მომსახურება მეურნეობის სხვადასხვა სფეროში;საინფორმაციო-საშუამავლო მომსახურება,; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მომსახურება; სატრანსპორტო მომსახურება ; მაღლხარისხიანი შხამქიმიკატებითა და სასუქებით კოოპერატივის წევრთა მომარაგების უზრუნველყოფა; საცალო და საბითუმო ვაჭრობა;სამეურნეო და სავაჭრო ობიექტების შქმნა და ექსპლუატაცია;კაკლის, ნუშის და კურკოვანი ხილის ნერგის გამოყვანა და რეალიზაცია; ახალი ჯიშების შემოტანა და გამრავლება; ნიადაგების შერჩევა , რჩევების მიცემა ფერმერებისთვის; ფერმერებთან ერთად თითოეული ბაღის მსხმოიარე კონდიციამდე მიყვანა იგულისხმება (კონსულტაციები, ბაღების შემოწმება და დიზაინის შერჩევა); საუკეთესო თესლების შერჩევა, შემოტანა და დაკვირვება; ახალი ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შემოტანა და დანერგვა.
21,,გილე''427720004გურჯაანი, შ. ნუცუბიძის ქ. N 4112014/04/11ბრძ.N 2-57 29.04.2014გამგეობის თავმჯდომარე- დირექტორი/ იზოლდა ქიტესაშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეხილეობა, მებოსტნეობა და მევენახეობა. სანერგე მეურნეობა. მცირე ზომის გადამამუშავებელი საწარმო.
28"ელიტა"424068449ახალციხე, სოფ. წყალთბილა42014/05/08ბრძ.N 2-70 16.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ მკრტიჩ მოვსესიანკი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: კარტოფილის/კარტოფილის თესლის/მარცვლეული კულტურების მოყვანა, შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია.
29"საბა"441556692ყვარელი, სოფ. გავაზი222014/05/07ბრძ.N 2-71 16.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ისაბალ სოლოღაშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება.
13,,რამაზან''426522961გარდაბანი, სოფ. ქესალო82014/04/02ბრძ.N2-43 08.04.2014 გამგეობის თავმჯდომარე-დირექტორი/ ალეი მასიმოვიარა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია.
20,,ჩაის სურნელი''442729763ქ.წალენჯიხა, ტ.კვარაცხელიას ქ. N 2162014/03/10ბრძ. N 2-56 28.04.2014გამგეობის თავჯდომარე/ ნარგიზა ღვინჯილია არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველის კანონით გათალისწინებული სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ჩაის პლანტაციის განახლება, გაშენება. ჩაის ნედლეულის მიღება გადამუშავება. დაფასოება რეალიზაცია. მცირე საწარმოს შექმნა.
17,,ყარათაკლია''426523103გარდაბანი, სოფ ყართაკლია102014/04/14ბრძ N 2-50 22.04.2014გამგეობის თავჯმდომარე/ ტახირ ახმედოვი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მარცვლეული კულტურების წარმოება, სასათბურე მეურნეობა (ბოსტნეული კულტურების წარმოება).
25,,რკ ქცია 2014''443119894წალკა, სოფ. ავრანლო152014/04/15ბრძ.N 2-62 05.05.2014გამგეობის თავჯდომარე/ გურამ ჯაყელი კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლი-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მოყვანა. მეცხოველეობა, რძისა და ხორცის პირველადი წარმოება და რეალიზაცია. სასოფლო-სამეურნეო პირველადი და მეორადი პროდუქციის რეალიზაცია.
462,,რკ ძალა ერთობისა''405121390ქ. თბილისი, ვაკე-საბურტალოს რაიონი, ტაშკენტის ქ. N18, ბ.34.112015/10/21ბრძ. N2-1203 23.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, ვაჟა ჯაფოშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა,
470,,რკ ედემისკარი''404502864თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, კრწანისის ქ. N85-ის მიმდებარედ/ კრწანისის ქ. N85112015/10/26ბრძ. N2-1213 29.10.2015დირექტორი, ლაშა ჩხარტიშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა,
458,,რკ ჯალაგონა''435432051მარტვილი, სოფ. ტალერი182015/10/15ბრძ. N2-1202 23.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, შუქრი ნაჭყებია არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: თაფლის წარმოება რეალიზაცია. სანთლის წარმოება რეალიზაცია.
459,,რკ თანამედროვე მეფუტკრე''433646147ლანჩხუთი სოფ. გვიმბალაური112015/09/21ბრძ. N 2-1195 20.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, შოთა წილოსანიარა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკერობა, სხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, რაც კანონით არა არის აკრძალული.
460,,რკ თაფლი კოლხური''419997828ქ. ზუგდიდი, სოფ. დიდინეძი112015/10/01ბრძ. N2-1201 23.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, მარინე ქარდავა არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტების რეალიზაცია.
467,,რკ ბარაქა''445472122ბათუმი, რ. კომახიძის ქ. N672015/10/23ბრძ. N2-1208 29.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, თემურ ქამაშიძე არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა, მეკარტოფილეობა.
431,,რკ მუხიანი'''421271901წყალტუბო, სოფ. მუხიანი262015/08/06ბრძ. N2-1215 29.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, ილია ჯავახაძე არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მწვანილის წარმოება, შენახვა და რეალიზაცია. ბოსტნეულის წარმოებ, შენახვა, გადამუშავება და რეალიზაცია. მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება, გადამუსავება და რეალიზაცია. მემცენარეობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანა და დანერგვა.
457,,რკ ნექტარი 2015''425360897ბოლნისის, აღმაშენებლის ქ. N17132015/10/12ბრძ.N 2-1194 19.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, გოჩა ლიპარტელიანი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მევენახეობა, მემარცვლეობა, მებოსტნეობა, მეფუტკრეობა.
466,,რკ ხაკი''424070917ახალციხე, სოფ. ხაკი52015/10/22ბრძ. N2-1211 29.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, ედუარდ პეტროსიანი კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.
455,,რკ ოდელია-2015''437977744ონი, სოფ. შარდომეთი52015/09/23ბრძ. N2-1190 19.10.2015გამოგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი ლიანა მეტრეველი კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობა.
45,,რკ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ხიზა''423098891ასპინძა სოფ. ხიზაბავრა642014/05/27ბრძ.N2-119 23.06.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ოთარი თედორაძე კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა რძის პროდუქტების წარმოება რეალიზაცია. მიწათმოქმედება, სასოფლო-სამეურნეო. მიწათმოქმედება, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოყვანა და რეალიზაცია.
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან