კოოპერატივები

1119ქართული კალმახი კარალეთი400330129თბილისი, ნაძალადევის რ-ნი, ცოტნე დადიანის ქ. N142, ბ. 8 92022/03/31ბრძ. N 2-657 13.09.2022გამგეობის თავმჯდომარე, გელა მარუაშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: თევზისა და თევზპროდუქტების პირველადი და მეორადი წარმოება, გაყინული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება.
1116ფუტკრის სიკეთე 2022438120971საგარეჯო, სოფ. გომბორი 52022/07/19ბრძ. N 2-594 22.08.2022გამგეობის თავმჯდომარე, ნინო გაბროშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია.
1118უჯგუში420010909ზუგდიდი, სოფ. დარჩელი, ვაჟა ფშაველას ქუჩა 18 142022/06/10ბრძ. N 2-656 13.09.2022გამგეობის თავმჯდომარე, მურად შაყლანძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: კენკროვანი კულტურების პირველადი წარმოება, კენკროვან-თესლოვანი და სუბტროპიკული კულტურების პირველადი წარმოება, კენკროვანი კულტურების ნერგებისა და ბოსტნეული კულტურების ჩითილების წარმოება, ბოსტნეული და კენკროვანი კულტურების წარმოება დახურულ გრუნტში, შემნახველი და სამაცივრე წარმოება და შესაბამისი მომსახურება, თესლოვან-კურკოვანი და კენკროვანი კულტურების გადამუშავება, სასოფლო-სამეურნეო მომსახურება, რომელიც უკავშირდება ნიადაგის დამუშავებას.
1111სოფლის მომავალი430043883ზესტაფონი, სოფ. ქვედა კვალითი, 25-ე I ჩიხი N4 92022/06/14ბრძ. N 2-525 26.07.2022გამგეობის თავმჯდომარე, მერაბ ოდიკაძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ხილ-ბოსტნეულის წარმოება, მეფუტკრეობა, მესაქონლეობა (საქონლის ხორცის წარმოება), მეღორეობა (ღორის ხორცის წარმოება), დაფნის წარმოება, სანერგე მეურნეობა (მრავალწლიანი ნერგების გამოყვანა).
1117რუხის თაფლი420011089ზუგდიდი, სოფ. რუხი112022/08/22ბრძ. N 2-630 29.08.2022გამგეობის თავმჯდომარე, ნანა ჩიქოვანი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება - რეალიზაცია, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია.
1098რკ ქალთა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი დისველი425359444ბოლნისი, სოფ. დისველი102014/06/12ბრძ. N 2-3 12.01.2022გამგეობის თავმჯდომარე/ მერი მახარაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: რძის შეგროვება; რძის გადამუშავება და რძის პროდუქტების დამზადება; რძის პროდუქტების რეალიზაცია.
681'რკ კახური ნექტარი"431176283თელავი, სოფ. აკურა112016/07/15ბრძ. N2-730 28.07.2016გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი ალექსი ქევხიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება, შეფუთვა, შენახვა, ტრანსპორტირება და რეალიზაცია; სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება, შეფუთვა, შენახვა, ტრანსპორტირება და რეალიზაცია; საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული ყველა სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა
441რკ ,,ციზეთი''439864586სენაკი, სოფ. ხორშო62015/08/19ბრძ. N2-1148 05.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, შოთა გვასალია არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მემცენარეობის პროდუქციის წარმოება, შნახვა, გადამუშავება, დისტრიბუცია მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება, შნახვა, გადამუშავება, დისტრიბუცია. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკური მომსახურეობა, სხვა სახის აგროსერვისი.
420რკ ,,ფერეთა''429650825ვანი, სოფ. ფერეთა112015/08/20ბრძ. N2-1055 31.08.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, მურთაზი ლომინაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა და მეფუტკრეობის ყველა ნაწარმი, პროდუქციის წრმოება და რეალიზაცია. სხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა რომელიც კანონით არ არის აკრძალული.
438რკ ,,სხვავა-2015''422935532ამბროლაური, სოფ. სხვავა182015/09/15ბრძ. N2-1147 02.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, იოსებ ბუხრაშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, და რეალიზაცია. კერძოდ: მეფუტკრეობა, მევენახეობა, მებარეობა, საკვებწარმოება.
1115ოცკაცა პირველი425060088ბაღდათი, სოფ. ვარციხე, მე-15 ქუჩა N2 202022/07/22ბრძ. N 2-571 05.08.2022გამგეობის თავმჯდომარე, ბათლომე ლაგვილავა არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ხილ-ბოსტნეულის წარმოება, მეფუტკრეობა, მესაქონლეობა (საქონლის ხორცის წარმოება), მეღორეობა (ღორის ხორცის წარმოება), დაფნის წარმოება, სანერგე მეურნეობა (მრავალწლიანი ნერგების გამოყვანა).
1110ლევერ 2022429654929ვანი, სოფ. სალომინაო 212022/07/07ბრძ. N 2-526 26.07.2022გამგეობის თავმჯდომარე, ზაზა სანიკიძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ხილ-ბოსტნეულის წარმოება, მეფუტკრეობა, მესაქონლეობა (საქონლის ხორცის წარმოება), მეღორეობა (ღორის ხორცის წარმოება), დაფნის წარმოება, სანერგე მეურნეობა (მრავალწლიანი ნერგების გამოყვანა).
1114ენდო429654956ვანი, სოფ. სალხინო, 26-ე ქ., N18 202022/07/26ბრძ. N 2-558 01.08.2022გამგეობის თავმჯდომარე, მამუკა ჩახუნაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ხილ-ბოსტნეულის წარმოება, მეფუტკრეობა, მესაქონლეობა (საქონლის ხორცის წარმოება), მეღორეობა (ღორის ხორცის წარმოება), დაფნის წარმოება, სანერგე მეურნეობა (მრავალწლიანი ნერგების გამოყვანა).
1112დილისკა აგრო423357744ახალქალაქი, სოფ. დილისკა მე-16 ქ. N17 212022/05/18ბრძ. N 2-530 28.07.2022გამგეობის თავმჯდომარე, ვიგენ კარახანიან კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, შენახვა და გადამუშავება.
1109ბოლაჯურის ნექტარი422752514 ადიგენი, სოფ. დიდი სმადა 52022/06/20ბრძ. N 2-505 18.07.2022გამგეობის თავმჯდომარე, გიორგი ჭიტაძეკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობა; თაფლისა და სხვადასხვა პროდუქტების წარმოება; თაფლის შეფუთვა, დაფასოება.
1113ამაღლება 27429654723ვანი, სოფ. ამაღლება 202022/05/04ბრძ. N 2-561 03.08.2022გამგეობის თავმჯდომარე, კახა დვალიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ხილ-ბოსტნეულის წარმოება, მეფუტკრეობა, მესაქონლეობა (საქონლის ხორცის წარმოება), მეღორეობა (ღორის ხორცის წარმოება), დაფნის წარმოება, სანერგე მეურნეობა (მრავალწლიანი ნერგების გამოყვანა).
490,რკ სიონი-2015''417887807გორი, სოფ. ატენი, მე-15 ქ. N78112015/11/10ბრძ. N2-1246 20.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, სოგრატ ლოთიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა, მეღვინეობა, მევენახეობა, მეხილეობა, მებოსტნეობა.
463,რკ საბეჭისი-001''443120793წალკა, სოფ. საყდრიონი52015/05/21ბრძ. N2-1205 28.10.2015გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, ოთარ ჯაფარიძე კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სოფლის მეურნეობის ნედლეულის მოყვანა, სოფლის მეურნეობის პოდუქციის დახარისხება, გადამუშავება და რეალიზაცია.
75,,ხვამლი 2014''442569793ცაგერი, სოფ. ორბელი72014/08/05ბრძ.N2-220 27.08.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ კარლო გვიშიანი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობის, მეცხოველეობის, მევენახეობის და სხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება, შეფუთვა, შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია.
1104,,ხეორი 2017''422936381ამბროლაური, სოფ. ლიხეთი52017/04/21ბრძ. N 2-377 25.05.2022გამგეობის თავმჯდომარე, ჟორა ტოროშელიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მესაქონლეობა რძის და რძის პროდუქტების წარმოება.
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 731 ჩანაწერიდან