კოოპერატივები

64,,რკ საფერავი 2020''438110107გურჯაანი, სოფ. ვაჩნაძიანი202014/08/08ბრძ. N2-194 11.08.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ მზია სოლომნიშვილი-ნატროშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ვენახის მოვლა და ყურძნის მოყვანა; ყურძნის საწარმოში გადამუშავება; წარმოებული ღვინის რეალიზაცია.
65,,ნინოწმინდა-2014''436683590ნინოწმინდა, ქუჩა თავისუფლება, N25დ32014/07/30ბრძ. N2-196 14.08.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი სოსიკო ამირხანიან კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება,რეალიზაცია.
67,,ცივი წყარო''443859736ხაშური, სოფ. ქვიშხეთი52014/08/11ბრძ. N2-203 15.08.2014გამგეობის თავჯდომარე/ გივი ცუცქირიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მემცენარეობა, მევენახეობა, მარცვლეული კულტურების წარმოება. სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავება. და სხვა სახის სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა რაც კანონით არ არის აკრძალული
69,,უღელი''423098935ასპინძა, სოფ. ხიზაბავრა52014/08/07ბრძ. N2-207 18.08.2014გამგეობის თავმგდომარე/ გია ლეკიშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობა, რძის პროდუქტების წარმოაბა, რეალიზაცია. მიწათმოქმედება, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოყვანა და რეალიზაცია.
70,,დაბა წაღვერის კენკრა''426111165ბორჯომი, დაბა წაღვერი, სადგურის ქ. N17152014/07/29ბრძ. N2-209 19.08.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ირმა მაღრაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: კენკროვანი კულტურების წარმოება. ბოსტნეული კულტურების წარმოება. ცხოველებისათვის საკვების (თივის) დამზადება.
72,,აგროსერვისი''422431005აბაშა, თავისუფლების ქ. N5792014/08/15ბრძ. N2-214 25.08.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ გია კუციაარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მარცვლეული კულტურის წარმოება; ცხოველთა საკვების წარმოება; სასაწყობე მეურნეობა; კომბინირებული საკვების წარმოება.
73,,ქულბაქი''442569775ცაგერი, სოფ. ქულბაქი52014/07/24ბრძ. N2-217 25.08.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ გიორგი გასვიანი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეთევზეობის განვითარება, ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოება- რეალიზაცია. მეფუტკრეობა, თაფლის წარმოება რეალიზაცია.
75,,ხვამლი 2014''442569793ცაგერი, სოფ. ორბელი72014/08/05ბრძ.N2-220 27.08.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ კარლო გვიშიანი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობის, მეცხოველეობის, მევენახეობის და სხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება, შეფუთვა, შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია.
77,,წიქარა''433644504ლანჩხუთი, სოფ. გვიმბალაური162014/08/20ბრძ. N2-225 01.09.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ მერაბ ყველაშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობა, მსხვილფეხა რქოსანი პირუთყვის მოშენება, მეკამეჩეობა, რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება. მეფუტკრეობა. მრავალწლიანი კულტურების თხილი, კაკალი გაშენება და რეალიზაცია. სხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა რაც კანონით არ არის აკრძალული.
78,,ნანატრი''429650139ვანი, სოფ ტობანიერი112014/08/27ბრძ. N2-224 01.09.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი , იური ხვიჩია არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტტკრეობა, მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება , გადამუშავება, დაფასოება, რეალიზაცია. ნებისმიერი სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, რომელიც კოოპერატივისთვის შესაძლებელი გახდება მისი ფუნქციონირების განმავლობაში და არ იქნება აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.
82,,სამტრედია +''438726835სამტრედია, დ. აღმაშენებლის მე-3 ჩიხი. N1462014/09/02ბრძ N2-234 10.09.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ თემურ ოჩხიკიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სიმინდის წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია.
85,,მამული''438726826სამტრედია, სოფ.ტოლები92014/09/01ბრძ. N2-246 10.09.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ლიკა ცეცხლაძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ჰიბრიდული სიმინდის წარმოება.
88,,ფუტკარი''427720638გურჯაანი, სოფ. ვეჯინი112014/09/15ბრძ.N2-274 24.09.2014გამგეობის ტავმჯდომარე/ დირექტორი, ნათელა მოსულიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქთების წარმოება, გადამუშავება, დასაწყობება, შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია. ყველა ის საქმიანობა, რასაც კანონმდებლობა არ კრზალავს.
89,,ფხოველი''427720558გურჯაანი, სოფ. ფხოველი52014/09/01ბრძ. N2-257 17.09.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ნინო თვალმიხელაშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ:მეფრინველეობა, მეცხოველეობა. მარცვლეული კულტურების წარმოება, მეხილეობა და სხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საქმიანობა, რაც კანონით აკრძალული არ არის.
92,,აგრო ნიქოზი''417883669გორი, სოფ. ზემო ნიქოზი72014/09/19ბრძ. N2-271 23.09.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ მალხაზ კობალაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ხილის, ბოსტნეულის, მარცვლეულის, კენკროვანი კულტურების წარმოება, გადამუშვება, და რეალიზაცია. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტი, მფუტკრეობა. სასათბურე და სამაცივრე მეურნეობა. მექანიზაცია.
93,,რაჭა 2014''437976576ონი,სოფ. წმენდაური102014/09/16ბრძ. N2-270 23.09.2014გამგეობის თავმჯდომარე / დირექტორი, ზურაბ გაგნიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება და მარკეტინგი. მეფუტკრეობის დარგში სანაშენე საქმიანობა. მეფუტკრეობისათვის საჭირო ინვენტარის წარმოება და რეალიზაცია.
99,,ორე ეტ ლაბორა''429650184ვანი, სოფ. ციხესულორი132014/09/29ბრძ. N2-292 03.10.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ზვიადი სანიკიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა, მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება, რეალიზაცია. ნებისმიერი სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა,რომელიც კოოპერატივისთვის შესაძლებელი გახდება მისი ფუნქციონირების განმავლობაში და არ იქნება აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.
104,,რკ ულეველა"441994022ჩოხატაური, სოფ. ზოტი402014/08/14ბრძ. N2-311 13.10.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ნევრიზი მიქელაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: თივის დამზადება, შემოტანა, რეალიზაცია, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების დამზადება და რეალიზაცია; კოოპერატივს უფლება აქვს განახორციელოს კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობა, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს საქმიანობა სადამფუძნებლო დოკუმენტებით გათვალისწინებული
107,,ამხანაგობა''429650246ვანი, სოფ. ფერეთა212014/10/13ბრძ.N 2-316 17.10.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ფრიდონ მერკვილიშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეთხილეობა, თხილის გაშენება, გადამუშავება, რეალიზაცია. ნებისმიერი სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიქნობა , რომელიც კოოპერაივისთვის შესაძლებელი გახდება მისი ფუნქციონირების განმავლობაში და არ იქნება აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.
110,,რკ ახალგაზრდა მეწარმე"438110116თბილისი, ჩუღურეთის რ-ნი, მ. წინამძღვრიშვილის ქ. N 57, ბ. 5 52014/08/08ბრძ. N2-335 27.10.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ სანდრო სოსიაშვილიარამეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება, რეალიზაცია; საკვები პროდუქტების წარმოება, რეალიზაცია; მევენახეობა; მარცვლეული და ტექნიკური კულტურის წარმოება რეალიზაცია; სხვა საქმიანობა, რომელიც თანხვედრაში მოდის საქართველოს კანონთან ,,სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ.''
ჩანაწერი21 - 40 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან