კოოპერატივები

113,,მამული 1''438726915სამტრედია, სოფ. მელაური52014/09/23ბრძ.N 2-344 29.10.2014გამგეობის თავჯდომარე/ ხვიჩა ფანცულაია არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასათბურე მეურნეობაში კიტრი, პომიდორი და მწვანილის წარმოება და რეალიზაცია
118,,ქართლის თაფლი''436036111მცხეთა, სოფ. ციხისძირი112014/06/16ბრძ. N2-351 03.11.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, რაულ მამედოვი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა, თაფლის წარმოება, სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების მოყვანა-წარმოება.
124,,თანადგომა''426524424გარდაბანი, სოფ. კუმისი362014/10/23ბრძ. N2-383 1.011.2014გამგეობის დირექტორი/ ამირან კოჩალიძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუსავება, დასაწყობება, შეფუთვა, სენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის და აგროტექ სერვისების მიწოდება საკუთარი კოოპერატივის წევრებისათვის.
127,,ალპური ნექტარი''434065557დ. ლენტეხი, ი. გოგებაშვილის ქ. N572014/10/23ბრძ.N 2-378 10.11.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ჯილდა ბენდელიანიკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობა, საპროექტო და აზომვითი საქმიანობა.
128,,დერცელის ნობათი''422718875ადიგენი, სოფ. დერცელი122014/10/03ბრძ N2-394 12.11.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, რევაზ ბერიძე კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა; რძის პროდუქტებისა და ხორცის წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია; მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია.
129,,ღვთიური მწერი''437063464ოზურგეთი, სოფ. ნატანები152014/10/31ბრძ. N2-397 14.11.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ნათელა ქინქლაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა, სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიჩავს მცენარეული და ცხოველური (მათ შორის, ფრინველის, თევზის, აბრეშუმის ჭიის და ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დამუშავებას, შეფუთვას, შნახვას გადაზიდვას და რეალიზაციას.
133,,ეკომიგრანტი''444957628ხონი, სოფ. დედალაური112014/10/30ბრძ. N2-401 14.11.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი., თემურ ართმელაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება (მეცხოველეობა, რძის პროდუქტების წარმოება, მრავალწლოვანი და ერთწლოვანი კულტურების წარმოება, მეფუტკრეობა). სასთბურე მეურნეობა. ჩაის წარმოება, დამზადება რეალიზაცია.
137,,რკ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი დაგვა''446960370ქობულეთი, სოფ. დაგვა52014/11/14ბრძ. N2-413 19.11.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი გურამ ტაკიძე არაასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა, მეფუტკრეობის განვითარება, თაფლის წარმოება, რეალიზაცია. მეცხოველეობა, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ფერმის სრული კომპლექსი (პირუტყვის კვებისათვის საჭირო საკვების მოპოვებიდან დაწყებული, რძის პროდუქტების, როგორც საბოლოო სარეალიზაციო პროდუქტი, მისი დისტრიბუციითა და რეალიზაციით დამტავრებული) მეციტრუსეობა, ციტრუსის მოყვანა შეძენა, დაფასოება, გადამუშავება, რეალიზაცია (ადგილობრივი ბაზარი/ ექსპორტი). მებოსტნეობა.
145,,ჭივჭავი''430798602თეთრიწყარო, სოფ. ჭივჭავი62014/11/18ბრძ. N2-442 26.11.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ინდიკო ბაბლუანი არასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობა.
146,,ინაბოძი''427720727გურჯაანი, სოფ. ვეჯინი112014/09/24ბრძ. N2-447 02.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ შოთა ხარიტონაშვილიარასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ; ყურძინს წარმოება გადამუსავება, ქვევრის ღვინის წარმოება. ხილის ჩირის წარმოება.
151,,გულიანი 2014''437063589ლანჩხუთი, სოფ. ჩოჩხათი52014/11/13ბრძ. N2-458 04.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ პეტრე გოგოტიშვილი არასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ჩაის ფოთლის მიღება, გადამუშავება და რეალიზაცია.სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ავ მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასტან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს მცენარეული და ცხოველური (მათ შორის, ფრინველის, თევზის, აბრეშუბის ჭიის და ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოაბას, გადამუშავებას, დამუშავებას, შეფუთვას, შენახვას, გადაზიდვას და რეალიზაციას).
156,ნობათი''445450495ბათუმი, ზ.გორგილაძის ქ. N63 ბ. 17122014/10/17ბრძ. N2-471 08.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ზურაბ ალიშანიძე არასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების წარმოება. მებაღეობა, მებოსტნეობაა. სასათბურე მეურნეობის გნვითარება, მეცხოველეობა.
158,,ლოცვა და შრომა''425054326ბაღდათი,სოფ. როხი142014/12/02ბრძ. N2-478 11.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ედიკა ბუბუტეიშვილი არასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: თაფლის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება დაფასოება, რეალიზაცია. მეკურდრლეობის განვითარება , რაოდენობის გაზრდა, ფერმის შექმნა და კურდღლის ხორცის რეალიზაცია. ნებისმიერი სახის სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა, რომელიც კოოპერატივისათვის შესაძლებელი გახდება მისი ფუნქციონირების განმავლობაში და არ იქნება აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.
160,,ბარაქა''424069144ახალციხე, ვალე თამარ მეფის ქ. N8062014/12/03ბრძ. N2-481 12.12.2014დირექტორი/ კახა ხითარიშვილი კისოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მემცენარეობის პროდუქტების წარმოება, მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება.
161,,ოლე''405071210თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, შ ნუცუბიძის ქ. N14ბ, ბ.6952014/11/13ბრძ. N2-483 12.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ქეთი გოგოლაშვილი არასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
165,,მთის გემო''422719142ადიგენი სოფ. ზანავი322014/12/10ბრძ. N2-48 15.01.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ იმედა ბოლქვაძეკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა, რძის პროდუქტებისა და ხორცის წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია; მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია.
167,,მთის სურნელი''423099088ასპინძა სოფ. ძველი62014/12/15ბრძ. N 2-517 24.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, თინა გელაშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა.
170,,რკ თაფლია ხევი''424071701ახალციხე, სოფ. ანდრეაწმინდა52016/03/10ბრძ. N2-198 15.03.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ანდრია ინასარაიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მემცენარეობის და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.
172,,შატილი 2015''429321352დუშეთი, სოფ. შატილი32014/12/09ბრძ. N2-525 24.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, თამაზ ჭინჭარაული კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძიდ: მარცვლეული კულტურების წარმოება. სასათბურე მეურნეობა (ბოსტნეული კულტურების წარმოება). მეთევზეობა. მეცხოველეობა (რძისა და ხორცის წარმოება , მეცხვარეობა) . ცხოველთა საკვებია წარმოება. სასაწყობე მეურნეობები. დახლზე ვაჭრობა.
173,,სიონი 2014''434163647მარნეული, სოფ. სიონი52014/12/10ბრძ. N2-524 24.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ სეირან კუპატაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძიდ: მეცხოველეობა (მცხვილფეხა, რქოსანი, მეწველი). რძე და რძის პროდუქტების წარმოება, რალიზაცია.
ჩანაწერი41 - 60 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან