კოოპერატივები

174,,ბოგა''424069224ახალციხე, სოფ. ბოგა142014/12/18ბრძ N 2-523 24.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ჯიმშერი ქალიაშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძიდ: მემცენარეობის პროდუქციის წარმობა, მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.
177,, მალინა მარწყვი''433644997ლანჩხუთი, სოფ. სუფსა52014/12/23ბრძ. N2-530 29.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ავთანდილ მიქია არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძიდ: მარწყვის მოშენაბა, წარმოება გადამუშავება.სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასტან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს მცენარეული და ცხოველური (მათ შორის, ფრინველის, თევზის, აბრეშუბის ჭიის და ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოაბას, გადამუშავებას, დამუშავებას, შეფუთვას, შენახვას, გადაზიდვას და რეალიზაციას).
180,,სვანური ფუტკარი''434065575ლენტეხი, ქუჩა დ. აღმაშენებელლი N2 სართული1, ბინა 1.52014/11/20ბრძ. N 2-554 30.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ვაჟა ონიანიკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძიდ: მეფუტკრეობა, მიწათმოქმედება, მებაღეობა, მესაქონლეობა, ყველა ის საქმიანობა, რაც კანონმდებლობით არაა აკრძალული.
186,,რკ ჯანელიძეები''421271661წყალტუბო, სოფ. ტყაჩირო62015/06/01ბრძ. N2-798 11.06.2015 დირექტორი, გოდერძი ჯანელიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ბოსტნეულის წარმოება, დახურულ და ღია გრუნტში ბოსტნეულის მოყვანის ტექნოლოგიების სწორი მართვა. მომსახურების ცენტრის ორგნიზება მექანიზაციით. სათესლე მასალით, მცენარეთა დაცვის საშუალებებით მომსახურება და სხვა.
188,,რკ იმედი-2016"443863035ხაშური, მ.გორკის ქ.N2762016/07/14ბრძ. N2-756 04.08.2016დირექტორი გოჩა ბარბაქაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მემცენარეობა, მეხილეობა, მევენახეობა, მარცვლეული კულტურების წარმოება, სასათბურე და სამაცივრე მეურნეობა, თევზჭერა, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავება, მეცხოველეობა, მეფიტკრეობა და სხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, რომელიც არ არის აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.
192,,რკ განთიადი''443120356წალკა, სოფ. განთიადი62014/12/30ბრძ. N2-57 20.01.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი,ზვიად გელაძე კისოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მოყვანა, მესაქონლეობა, მეფუტკრეობა. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამუშავება მეორად პროდუქციათ. სასოფლო-სამეურნეო პირველადი და მეორადი პროდუქციის რეალიზაცია.
193,,რკ თორი''424069340ახალციხე, ვალე, თამარმეფის ქ. N7442015/01/14ბრძ. N2-58 20.01.2015გამგეობის წევრი, გიორგი შეყლაშვილი კისოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასტან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს მცენარეული და ცხოველური (მათ შორის, ფრინველის, თევზის, აბრეშუბის ჭიის და ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოაბას, გადამუშავებას, დამუშავებას, შეფუთვას, შენახვას, გადაზიდვას და რეალიზაციას).
194,, გელოდი 2014''446960076ქობულეთი სოფ. კოხი132014/10/16ბრძ. N2-97 23.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, სოსო ცეცხლაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა, თაფლის პირველადი წარმოება, მემცენარეობა, მებოსტნეობა.
195,,რკ ხაკა''446960664ქობულეთი, სოფ. წყავროკა52015/12/23ბრძ. N2-98 23.01.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, მურიკო ხაჯიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოშენება, მემცენარეობა, მებოსტნეობა.
200,,რკ ორცეფი''424069420ახალციხე, სოფ. ურაველი352015/01/26ბრძ. N 2-166 04.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ ნუგზარი ნეფარიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მემცენარეობის პროდუქციის წარმოება, მეცხოველეობის პროდუქციიის წარმოება.
201,,რკ ჯოღო''439864032სენაკი, სოფ. ნოსირი122015/01/21ბრძ. N2-155 29.01.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი ნოდარი ხარჩილავა არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს მცენარეული და ცხოველური (მათ შორის, ფრინველის, თევზის, აბრეშუბის ჭიის და ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოაბას, გადამუშავებას, დამუშავებას, შეფუთვას, შენახვას, გადაზიდვას და რეალიზაციას).
204,,რკ ბიოგანვითარება''405081904ქ.თბილისის, ვაკე-საბულთალოს რაიონში, პეტრე ქართველაძეს ქუჩა, N25, კორპუსი 3, ბინა 70.52015/01/27ბრძ. N 2-160 02.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, სოსო ბარჯაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს მცენარეული და ცხოველური (მათ შორის, ფრინველის, თევზის, აბრეშუბის ჭიის და ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოაბას, გადამუშავებას, დამუშავებას, შეფუთვას, შენახვას, გადაზიდვას და რეალიზაციას).
207,,რკ რაჭის ნატურალური პროდუქტები''422934962ამბროლაური, კოსტავას ქ. N7112014/10/27ბრძ. N 2-167 04.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ ლაშა გაგოშიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობის პროდუქტების წარმოება, რეალიზაცია. სოფლის დამუშავების რეალიზაცია. ხელოვნური ფიჭების დამზადება რეალიზაცია.
208,,რკ ეკომიგრანტები''430798666თეთრიწყარო, სოფ. წინწყარო72015/02/03ბრძ. N2-178 05.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, თემურ კოჩალიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
210,,რკ კეჭნარი 2014''444957717ხონი სოფ, ივანდიდი52014/12/23ბრძ. N2-172 05.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, გოგიტა ავალიანი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასათბურე მეურნეობა, მებაღეობა, ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურები, მეფრინველეობა.
213,,რკ გიანთი აგრო''433103198ლაგოდეხი სოფ. არეშფერანი92015/02/02ბრძ. N2-171 05.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე, მევლუდ იდუკაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მრავალწლიანი კულტურები.
214,,რკ ბეჩო''435891901მესტია, სოფ. ბეჩო, უშხვანარი92015/02/03ბრძ N2-173 05.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, სპარტაკ კვიციანი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, ხმელი ხილი, თხილი, მებოსტნეობა. სასაქყობე მეურნეობა, რეალიზაცია (საბითუმო ბაზარი)
217,,რკ ფარელი 2015''423353114ახალქალაქი, სოფ. იხტილა102015/01/22ბრძ. N2-182 06.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ გალუსტ გამბარიან კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: (სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, დამზადება, ტრანსპორტირება, რეალიზაცია) კარტოფილის, მარცვლეულის, საკვების წარმოება, დამზადება, ტრანსპორტირება, რეალიზაცია. მეფუტკრეობა, მეთევზეობა.
219,,ფუტკარი''423234020ახალციხე, სოფ. ღრელი112015/02/02ბრძ. N2-187 06.02.2015გამგეობის თავმჯდმოარე/ დირექტორი თენგიზი თარხნიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მემცენარეობის პროდუქციის წარმოება, მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.
220,,რკ თხილნარა 2015''446961039ქობულეთი . სოფ ლეღვა52015/02/10ბრძ. N2-196 12.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ მანუჩარ ანანიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობა, მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის ფერმის სრული კომპლექსი.(პირუტყვის კვებისათვის საჭირო ნედლეულის მოპოვებიდან დაწყებული, რძის პროდუქტების როგორც, როგორც საბოლოო სარეალიზაციო პროდუქტი, მისი დისტრიბუციითა და რეალიზაციით დამთავრებული. მებოსტნეობა დახურულ დსა ღია გრუნტში ბოსტნეულის წარმოეების განვითარება. მეფუტკრეობა. თაფლის წარმოება რეალიზაცია. მეციტრუსეობა, მოყვანა, შეძენა, დაფასოება, გადამუშავება, რეალიზაცია. (ადგილობრივი ბაძარი/ ექსპორტი). მეხილეობა. (სანერგე მეურნეობის მოწყობა,), წარმოება რეალიზაცია. სხვა ერთწლიანი და მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოება.
ჩანაწერი61 - 80 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან