კოოპერატივები

228,,რკ ლოდნარი''448049638ხულო,სოფ. კორტოხი32015/02/06ბრძ. N 2-222 23.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ოთარ იაკობაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება რეალიზაცია. სასოფლო-სამეურნეოი პროდუქციის წარმოება. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუსავება, რეალიზაცია.
232,,რკ თავთავი''423353132ახალქალაქი, სოფ. გოგაშენი42015/01/30ბრძ. N2-250 02.03.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ არსენ ნათენაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მემცენარეობა, კარტოფილის, მარცვლეულის, წარმოება გადამუშავება, ტრანსპორტირება, რეალიაცია. მეცხოველეობა. ხორცის ხორცპროდუქტების. რძის, რძის პროდუქტების, წარმოება გადამუშავება, ტრანსპორტირება რეალიზაცია. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, გადამუსავება რეალიზაცია.
234,,რკ ვაშნარი''437063455ოზურგეთი, სოფ. გურიანთა, მე-2 ქN8592014/10/31ბრძ. N2-243 27.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი სიკო მეხუზლა არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ჩაის ნედლეულის წარმოება და გადამუშავება, თხილის კულტურის მოშენება, იონჯის მოყვანა/წარმოება.
235,,რკ ანრი''422935202ამბროლაური, სოფ. საკეცია52015/02/23ბრძ. N2-244 27.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, გიორგი მურუსიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მევენახეობა, მეფუტკრეობა.
236,,რკ ოქროს ბეღელი''446961093ქობულეთი სოფ. ციხისძირი52015/02/13ბრძ N2-259 05.03.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ თამაზ დუმბაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მსხვილფეხა რქისანი ფერმის სრული კომპლექსი(პირუტყვის კვებისატვის საჭირო ნედლეულის მოპოვებიდა დაწყებული, რძის პროდუქტების, როგორც საბოლოო სარეალიზაციაო პროდუქტი, მისი დისტრიბუციითა და რეალიზაციით დამთავრებული). მებოსტნეობა: დახურულ (სათბური) და ღია გრუნტში ბოსტნეული კულტურების წარმოების განვითარება. მეფუტკრეობა; მეფუტკრეობის განვითარება, თაფკის წარმოება, რეალიზაცია. მეციტრუსეობა: ციტრუსის მოყვანა, შეძენა დაფასოება, გადამუშავება, რეალიზაცია (ადგილობრივი ბაზარი/ექსპორტი) მეხილეობა.
241,,რკ ბუკისციხე 1811''441994273ჩოხატაური, სოფ. ბუკისციხე92015/02/18ბრძ N 2-262 05.03.2015დირექტორი/ ბეგლარ სიხარულიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მევენახეობა მეღვინეობა. სასოფლო სამეურნეო მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს მცენარეული და ცხოველური (მათ შორის, ფრინველის თევზის, აბრეშუმის ჭიის ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დამუშავებას, შეფუთვას შენახვას, გადაზიდვას და რეალიზაციას.
244,,რკ დვალეთი''436037290მცხეთა, სოფ. წინამძღვრიაანთ კარი62015/02/10ბრძ. N2-280 16.03.2015 დირექტორი, ნოდარი დვალი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მარცვლეული კულტურების წარმოება. ბაღჩეულისა და ბოსტნეულის წარმოება. მეხილეობა. მევენახეობა. მეღვინეობა.
255,,რკ კიმ''423353267ახალქალაქი, სოფ. ორჯა112015/03/19ბრძ. N 2-344 31.03.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, კიმიკ იუზბაშიან კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება რეალიზაცია. მემცენარეობა: კარტოფილის, მარცვლეულის წარმოება, გადამუშავება ტრანსპორტირება პეალიზაცია. მეცხოველეობა: ხორცის, ხორცპროდუქტების, რძის, რძის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, ტრანსპორტირება რეალიზაცია. მეფუტკრეობა, მეთევზეობა. ყველა სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა რაც კანონიტ არ არის აკრძალული.
256,,რკ ცხინვალი''405092741ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს, რაიონში, პლ. იოსელიანის ქ. N2, ბ.54122015/03/19ბრძ. N 2-339 31.03.2015 გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ნოდარ ნადირაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მსხვილფეხა საქონელი (მეზროხეობა). წვრილფეხა საქონელი (თხები), მეფუტკრეობა.
258,,რკ ეკოჰერეთი''433103358ლაგოდეხი, წმინდა ნინოს ქ.N 3752015/03/17ბრძ. N 2-356 01.04.2015დირექტორი, მერაბ შუშტაკაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, დამზადება, გადამუშავება, შნახვა და რეალიზაცია.
262,,რკ მადლიანი ხევი''441484314ყაზბეგი, სოფ. სნო152015/03/26ბრძ. N2-366 01.04.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ გიორგი ხულელიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის წარმოება. გადაზიდვა და რეალიზაცია.
266,,რკ ბარაქა გიორგი''436037502მცხეთა, დაბა ზაჰესი/ მცხეთა, სოფ. მუხათგვერდი112015/03/27ბრძ. N2-378 02.04.2015 გამგეობის თავმჯდომარე/ თეიმურაზ ბერიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
268,,რკ ფერმერის სახლი''429321708დუშეთი სოფ. ქალილო52015/03/30ბრძ. N2-387 02.04.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი,ლეილა ნათობიშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მესაქონლეობა (მოზარდი, მსხვილფეხა ცხოველების წარმოება, რეალიზაცია)
269,,რკ აგრო ჯგუფი საქართველო''416318078რუსთავი, XXI მ/რ, კორ.11, ბ.11462015/03/30ბრძ. N2-395 06.04.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ირაკლი სიჭინავა არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ:
270,,რკ ნამონასტრევი''448396450ხელვაჩაური სოფ. კახაბერი52015/03/13ბრძ. N2-415 08.04.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი,ავთანდილ მარკოიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობა, მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის ფერმის სრული კომპლექსი.(პირუტყვის კვებისათვის საჭირო ნედლეულის მოპოვებიდან დაწყებული, რძის პროდუქტების, როგორც საბოლოოსარეალიზაციო პროდუქტი, მისი დისტრიბუციითა და რეალიზაციით დამთავრებული
272,,რკ არდი''446961654ქობულეთი, დ. აღმაშენებლის გამზირიN 13652015/03/30ბრძ. N2-401 08.04.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, იოსებ ცეცხლაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა და ბისტნეულის წარმოება. ფუტკრის, ტაფლის, ხეხილის ბაღის, თხილის, ბოსტნეულის მოშენაბა, წარმოება, გამოყვანა, რეალიზაცია.
273,,რკ მეურნე ''417885845გორი, სოფ. კარალეთი72015/05/06ბრძ. N 2-637 14.05.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დავით ზაზარაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ხილის წარმოება, ბოსტნეულის წარმოება, რეალიზაცია.
275,,რკ საარაგვო''429321682დუშეთი, სოფ. წითელი კლდე32015/03/27ბრძ. N2-420 14.04.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, თამაზ წოწკოლაური, კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობა, რძისა დარძის პროდუქტების წარმოება, მარცვლეული, ტექნიკური და სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანა, მეფუტკრეობა. მეხილეობა-მებოსტნეობა. ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავება (ჩირი, ჩურჩხელა, დამწნილება, დამარინადება) მზა საკვების წარმოება მეცხოველეობის ფერმებისათვის (წვნიანი კომბინირებული საკვები)
278,,რკ ავთოს ბაღი''426525824გარდაბანი, სოფ. ვახტანგისი''52015/04/06ბრძ. N2-435 16.04.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, მაგამედ მამედოვი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, გადამუსავება, რეალიზაცია.
286,,რკ ქვატახტი''419995161ზუგდიდი, სოფ. ჭაქვინჯი, თავისუფლების I შსახ. N5122015/04/16ბრძ. N2-519 24.04.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ემზარ ხუბულავა არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: თხილის ბაღების გაშენება, თხილის მოვლა-მოყვანა. თხილის რეალიზაცია. სხვა საქმიანობა რომრლიც არ ეწინააღმდეგება კანონს.
ჩანაწერი81 - 100 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან