კოოპერატივები

297,,რკ ახალშენი 2014''443120677წალკა, სოფ. ახალშენი172015/04/15ბრძ.N2-551 29.04.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ნოდარ მგელაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანა. მესაქონლეობა, მეფუტკრეობა, კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
298,,რკ აღორძინება 2015''446961645ქობულეთი, სოფ. მუხაესტატე 52015/03/30ბრძ. N2-550 29.04.2015დირექტორი, ბიჭიკო მენაღარიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობა, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ფერმის სრული კომპლექსი (პირუტყვის კვებისათვის საჭირო ნედლეულის მოპოვებიდან დაწყებული, რძის პროდუქტების, როგორც საბოლოო სარეალიზაციო პროდუქტი, მისი დისტრიბუციითა და რეალიზაციით დამთავრებული.
303,,რკ ნექტარი 15''415593343ჭიათურა, სოფ. გეზრული132015/04/28ბრძ. N2-576 05.05.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, გურამი ფცქიალაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ფუტკრის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება, შენახვა, შეფუთვა, ტრანსპორტირება და რეალიზაცია.
304 ,,რკ დიონი''426112235ბორჯომი, სოფ. ციხისჯვარი52015/04/27ბრძ. N2-581 05.05.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ეკა მურადოვა კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა,.
311,,რკ ტაბგაალ''434065735ლენტეხი, სოფ. ბულეში52015/03/23ბრძ. N2-592 08.05.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ელენა ბოგუსლავსკი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მებაღობა, კენკროვანი კულტურების, ხილის ჩირის წარმოება, მეკარტოფილეობა, მეფუტკრეობა, მეცხოველეობა, ბოსტნეულის და სამკურნალო ბალახების შრობა, აგროტურიზმი.
316,,რკ დემეტრე''448397002ხელვაჩაური, სოფ. ზედა ჯოჭო102015/04/17ბრძ. N2-616 11.05.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ზურაბ ჟორდანიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლოსამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, შესყიდვა რეალიზაცია.
317,,რკ ნერგები'442570120ცაგერი, სოფ. ოყურეში102015/03/24ბრძ. N 2-609 11.05.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, პაატა შარაშენიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ყველა სახის ნერგების წარმოება, მევენახეობა, მეხილეობა.
319,,რკ აგროეკოსურსათი''447861476შუახევი, სოფ გოგინაური32015/04/29ბრძ. N2-606 11.05.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ ანზორ გოგიტიძეკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველობა, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სრული კომპლექსი. (პირუტყვის კვებისატვის საჭირო ნედლეულის მოპოვებიდან დაწყებილი, რძის პროდუქტების, როგორც საბოლოო სარეალიზაციო პროდუქტი, მისი დისტრიბუციითა და რეალიზაციუით დამთავრებული). მებოსტნეობა: დახურულ (სათბური) და ღია გრუნტში ბოსტნეული კულტურების წარმოებაის განვითარება.
327,,რკ ძნა''441484403ყაზბეგი, სოფ. არშა62015/05/01ბრძ. N2-657 18.05.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ივანე გიგაური კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, შეფუტვა, სენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია.
330,,რკ აგრო დეველოპმენტი''417885943გორი, სოფ. თორტიზა52015/05/14ბრძ. N2-653 15.05.2015დირექტორი, ვლადიმერ ხოდელი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
339,,რკ თმოგვი''424069796ახალციხე, რუსთაველის ქ. N124, კორპ. N1, ბინა 51.52015/03/31ბრძ. N2-718 29.05.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, შალვა მაღრაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობა, ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოება რეალიზაცია. მეკარტოფილეობა, კარტოფილის წარმოება და რეალიზაცია. საკვებწარმოება და რეალიზაცია. მებოსტნეობა, ბოსტნეულის წარმოება რეალიზაცია. მეფუტკრეობა, ტაფლის წარმოება რეალიზაცია.
349,,რკ ჩვენებური''422720032ადიგენი, სოფ. ბენარა52015/05/05ბრძ. N2-759 05.06.2015გამგეობის თავმჯდომარე/დირექტორი, გიორგი ჩილაშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობა, რძის პროდუქტების და ხორცის წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია; კენკრის წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია; მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტების წარმოება გადამუშავება და რეალიზაცია; მებოსტნეობა, ბოსტნეულის წარმოება გადამუშავება და რეალიზაცია.
350,,რკ სსკ''436683750ნინოწმინდა, სოფ. გორელოვკა122015/02/23ბრძ. N2-757 05.06.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დიტექტორი, მარგარიტ კიურეღიან კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება რეალიზაცია.
357,,რკ იმედი''428882649დმანისი, სოფ. გომარეთი182016/03/09ბრძ. N2-240 23.03.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, დავით ბერუაშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
361,,რკ ერთობა''415593673ჭიათურა, სოფ. ზედა ბერეთისა32015/06/16ბრძ. N2-827 22.06.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, რევაზ ტაბატაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მესაქონლეობა, მეღორეობა, მეხორცეობა. საფურაჟე მცენარეების პროდუქციის მოყვანა.
362,,რკ ჯეიხუნი''426526645გარდაბანი, სოფ. ქესალო112015/06/18ბრძ. N2-837 25.06.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, აბდულა მუსტაფაევი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მარცვლეული კულტურების წარმოება. სასათბურე მეურნეობა, (ბოსტნეული კულტურების წარმოება) მეთევზეობა, მეცხოველეობა. (რძის და ხორცის წარმოება , მეცხვარეობა)
365,,რკ ნაგომარი''437064953ოზურგეთი, სოფ. ნაგომარი62015/06/23ბრძ. N2-854 30.06.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ნანი ყირმელაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ჩაის ნედლეულის მიღება, წარმოება გადამუშავება და რეალიზაცია. ხილის მიღება გადამუშავება , ხილისგან მიღებული პროდუქციის დაფასოება და რეალიზაცია.
366,,რკ დარიალი''441484519ყაზბეგი, სოფ. აჩხოტი72015/06/12ბრძ. N2-856 30.06.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, აღაზა ღუდუშაური კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
369,,რკ კლდე''424069778ახალციხე სოფ. კლდე62015/03/30ბრძ. N2-882 03.07.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ზურაბი კაპანაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: პროდუქციის წარმოება, მეცხოველეობის პროდუქციის ეატმოება.
373,,რკ ნიჩბურა''436037940მცხეთის, სოფ სასხორი62015/06/26ბრძ. N2-878 03.07.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, გიორგი ლომაური არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ხის სოკოს წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაციასოკოს და/ან სხვა ნარჩენებისაგან ბუნებრივი სასუქის წარმოება.
ჩანაწერი101 - 120 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან