კოოპერატივები

2"რანჩო"430798274თეთრიწყარო, სოფ. მოხისი32014/03/06ბრძ.N2-18 07.03.2014დირექტორი/ ლაშა ჩხენკელიკიმეცხოველეობა, რძის გადამუშავება, სასათბურე მეურნეობა, სოკოს წარმოება, მარცვლეული კულტურების მოყვანა, მებაღეობა, მებოსტნეობა და სხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა
3,,სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივი აგროჯი''445439008ქ. ბათუმი ლერმონტოვის ქ. N-90,ბ. 252014/03/05ბრძ.N2-20 19.03.2014გამგეობის თავჯდომარე/ ზურაბ ხოზრევანიძე არასოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება, შსყიდვ, შენახვა და მომზადება სარეალიზაციოდ (შეფუთვა, დაფასოება, დახარისხება). სოფლის მეურნეობის პროდუქციის საწარმოებლად საჭირო მიწის ნაკვეთების (სახნავ-სათესი) შეძენა პროდუქციის შესანახი სასაწყობო მეურნეობის მოწყობა, მისთვის საჭირო ინვენტარის, მანქანა დანადგარების და სხვა საშუალებების შეძენა. სოფლის მეურნობის პროდუქციის რეალიზაციისათვის საცალო და საბითუმო ვაჭრობის ობიექტების სადისტრიბუციო ქსელის შექმნა, პროდუქციის ექსპორტი და იმპორტი.
4,,გეა''417881974 გორი, დ. აღმაშნებლის გამზ. N127, ბ. 562014/03/17ბრძ.N2-24 20.03.2014 დირექტორი/ ნიკოლოზ ტატიშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კანონის მიხედვით.
5,,ნიქოზი''417880984გორი, სოფ. ზემო ნიქოზი52013/12/06ბრძ.N2-28 01.04.2014გამგეობის თავჯდომარე-დირექტორი/ გიორგი მჭედლიძე კი,,სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, დამზადება, გადამუშავება, რეალიზაცია; საკონსულტაციო და საშუამავლო მომსახურება მეურნეობის სხვადასხვა სფეროში;საინფორმაციო-საშუამავლო მომსახურება,; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მომსახურება; სატრანსპორტო მომსახურება ; მაღლხარისხიანი შხამქიმიკატებითა და სასუქებით კოოპერატივის წევრთა მომარაგების უზრუნველყოფა; საცალო და საბითუმო ვაჭრობა;სამეურნეო და სავაჭრო ობიექტების შქმნა და ექსპლუატაცია;კაკლის, ნუშის და კურკოვანი ხილის ნერგის გამოყვანა და რეალიზაცია; ახალი ჯიშების შემოტანა და გამრავლება; ნიადაგების შერჩევა , რჩევების მიცემა ფერმერებისთვის; ფერმერებთან ერთად თითოეული ბაღის მსხმოიარე კონდიციამდე მიყვანა იგულისხმება (კონსულტაციები, ბაღების შემოწმება და დიზაინის შერჩევა); საუკეთესო თესლების შერჩევა, შემოტანა და დაკვირვება; ახალი ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შემოტანა და დანერგვა.
6,,უჩხითი''446755100ქედა, სოფ. უჩხითი42014/03/21ბრძ.N2-30 01.04.2014დირექტორი/ ელგუჯა ნაკაშიძე კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფრინველეობა - წიწილების, ქატმის ხორცის, ხორცის პროდუქტების და კვერცხის წარმოება; ხილის, სუბტროპიკული ხურმის, ჩაის, თხილის და სხვა პროდუქტების პირველადი წარმოება გადამუშავება. მეფუტკრეობა- ფუტკრის პროდუქტების, ინვენტარის წარმოება რეალიზაცია; ფერმერთა მომსახურება; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საბითუმო ვაჭრობა; კვების ობიექტები.
8,,ბექები''431171108თელავი, სოფ.ვარდისუბანი52014/03/21ბრძ.N2-32 02.04.2014თავჯდომარე/ ზაზა ჩიკვაიძე. არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება, შეფუთვა, შენახვა, გადაზიდვა, რეალიზაცია.
9,,ხევსურეთის თემი''401995098დუშეთი, სოფ. დათვისი72014/03/27ბრძ.N2-33 02.04.2014დირექტორი/ ირაკლი ჭინჭარაული კი,, სასოფლო- სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მესაქონლეობა, მეცხოველეობა და მეთხეობა, ძრითადად უძველესი ხევსურული ჯიშების აღგენა და განახლება. საკალმახე მეურნეობა. მეფუტკრეობა.
10,,მთია''432385402თიანეთი, სოფ. ხევსურთსოფელი222014/03/26ბრძ.N2-34 02.04.2014დირექტორი/ ია პავლიაშვილი კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შსახებ'' საქართველოს კანონით გთვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ:სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს მცენარეული და ცხოველური ( მათ შორის , ფრინველის თევზის, აბრეშუმის ჭიის და ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დამუშავებას, შფუთვას, შენახვას, გადაზიდვას და რეალიზაციას.
11,,რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი სომეჯი''429320889დუშეთი, სოფ. მეჯილაურები52014/02/25ბრძ. N2-39 08.04.2014გამგეობის თავჯმდომარე/ ვასილ მოთიაშვილი კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მესაქონლეობა, მეკარტოფილეობა, რძისა და ხილის გადამამუშავებელი საწარმო, სანერგეების განვითარება მაღალი პროდუქტიულობის ჯიშებისათვის, ალპურ ზონაში საქონლის საკვების ბაზის შექმნა, ხილის ჩირის წარმოება, ბოსტნეულის და სამკურნალო ბალახების შრობა და სხვა.
12,,ტირიფონა''417882170გორი, სოფ. ქვეში52014/04/04ბრძ.N2-42 08.04.2014 დირექტორი- გამგეობის თავმჯდომარე/ როლანდ ელიზბარაშვილიარა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ხილის და ბოსტნეულის და სხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოება და გადამუშავება. მეცხოველეობა, მევენახეობა, მეთვზეობა, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის დამზადება შეფუთვა. შემფუთავი საწარმო. ხის დამუშავება . მეფუტკრეობა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტი.
13,,რამაზან''426522961გარდაბანი, სოფ. ქესალო82014/04/02ბრძ.N2-43 08.04.2014 გამგეობის თავმჯდომარე-დირექტორი/ ალეი მასიმოვიარა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია.
15,,თაია 2014''442261062ჩხოროწყუ, სოფ. თაია62014/04/10ბრძ.N 2-47 14.04.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ნეოდი ოთხოზორია არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ; თხილის მოშენება, თხილის ნაყოფის მექანიზირებული გარჩევა, შრობა და დასაწყობება, თხილის ნაყოფის მაღალი ხარისხის შენარჩუნებისა და მისი შემდგომი რეალიზაციის მიზნით. ასევე კანონით გათვალისწინებული სხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
16,,არაგველები''401995711დუშეთი, სოფ. ბარისახო52014/04/14ბრძ.N 2-49 17.04.2014 გამგეობის თავმჯდომარე/ ნათია ფსუტური კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მესაქონლეობა, მეცხვარეობა, მიწათმოქმედება.
17,,ყარათაკლია''426523103გარდაბანი, სოფ ყართაკლია102014/04/14ბრძ N 2-50 22.04.2014გამგეობის თავჯმდომარე/ ტახირ ახმედოვი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მარცვლეული კულტურების წარმოება, სასათბურე მეურნეობა (ბოსტნეული კულტურების წარმოება).
18,,მუხურის ფუტკარი''442261053ჩხოროწყუ, სოფ. მუხური192014/03/31ბრძ N 2-51 22.04.2014გამგეობის თავჯდომარე/ ბონდო აბაშიძე, არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება, დედა ფუტკრის და ამანათნაყრების გამოყვანა, თაფლისა და ფუტკრის რძის დაფასოება, შეფუთვა, შენახვა, ტრანსპორტირება და რეალიზაცია. ასევე კანონით გათვალისწინებული სხვა საქმიანობა.
19,,ნიკოს''426110594ბორჯომი, სოფ. ციხისჯვარი32014/01/09ბრძ. N 2-54 24.04.2014გამგეობის თავჯდომარე/ პავლე პავლოვი კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო ან სარეწაო პროდუქციის ერთობლივი გასაღება, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, სხვადასხვა საგნების დამზადება და ერთობლივი ხარჯებით მათი რეალიზაცია.
20,,ჩაის სურნელი''442729763ქ.წალენჯიხა, ტ.კვარაცხელიას ქ. N 21112014/03/10ბრძ. N 2-56 28.04.2014გამგეობის თავჯდომარე/ ნარგიზა ღვინჯილია არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველის კანონით გათალისწინებული სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ჩაის პლანტაციის განახლება, გაშენება. ჩაის ნედლეულის მიღება გადამუშავება. დაფასოება რეალიზაცია. მცირე საწარმოს შექმნა.
21,,გილე''427720004გურჯაანი, შ. ნუცუბიძის ქ. N 4112014/04/11ბრძ.N 2-57 29.04.2014გამგეობის თავმჯდომარე- დირექტორი/ იზოლდა ქიტესაშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეხილეობა, მებოსტნეობა და მევენახეობა. სანერგე მეურნეობა. მცირე ზომის გადამამუშავებელი საწარმო.
22,,როკი''441556638ყვარელი,სოფ. გავაზი62014/04/24ბრძ.N 2-60 01.04.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ როინი კაპანაძე არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქარტველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: მევენახეობა, მესაქონლეობა.
25,,რკ ქცია 2014''443119894წალკა, სოფ. ავრანლო152014/04/15ბრძ.N 2-62 05.05.2014გამგეობის თავჯდომარე/ გურამ ჯაყელი კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლი-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მოყვანა. მეცხოველეობა, რძისა და ხორცის პირველადი წარმოება და რეალიზაცია. სასოფლო-სამეურნეო პირველადი და მეორადი პროდუქციის რეალიზაცია.
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 1,041 ჩანაწერიდან